تبلیغات
«« از همه جا »»
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0
در این دنیا چیزی جز خاطره ها باقی نمی ماند

Welcom to my Weblog

p30temp...Professional Template Designer

چه خانواده‌هایی یارانه نقدی می‌گیرند
موضوع: | تاریخ ارسال: سه شنبه 29 دی 1388

چه خانواده‌هایی یارانه نقدی می‌گیرندبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اظهارات محمد مدد رئیس مركز آمار ایران كه اعلام كرد، در خوشه یك، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یك میلیون و 303 هزار و سه ریال است،...


اختصاصی فارس/ جزئیات خوشه‌های درآمدی یارانه‌بگیر
چه خانواده‌هایی یارانه نقدی می‌گیرند

خبرگزاری فارس: جزئیات حداقل درآمد خانوارهای ایرانی كه بر اساس آن در خوشه های اول و دوم دریافت یارانه قرار می گیرند منتشر شد.

بقیه در ادامه مطلب 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اظهارات محمد مدد رئیس مركز آمار ایران كه اعلام كرد، در خوشه یك، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ریال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر یك میلیون و 303 هزار و سه ریال است، درآمد خانوارهای یك تا ده نفره كه بر اساس آن در خوشه های یك یا دو قرار می گیرند و به آنها یارانه تعلق می گیرد، به شرح زیر توسط خبرنگار فارس محاسبه شده و آمار و ارقام آن هنوز از سوی مراجع رسمی تائید نشده است.
بنابراین گزارش، در خانوارهای دو نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پایین تر از 157 هزار و 676 تومان باشد در خوشه اول و اگر درآمد آنها كمتر از 260 هزار و 600 تومان باشد در خوشه دوم قرار می گیرند. همچنین خانوارهای دو نفره با مجموع درآمد بالاتر از 260 هزار تومان یارانه نمی گیرند.
خانوارهای سه نفره ای كه مجموع درآمد آنها كمتر از 236 هزار و 514 تومان باشد در خوشه اول جای می گیرند و اگر درآمد آنها كمتر از 390 هزار و 900 تومان باشد در خوشه دوم قرار می گیرند و به بالاتر از این رقم یارانه تعلق نمی گیرد.
به گزارش فارس، خانوارهای چهار نفره با مجموع درآمد كمتر از 315 هزار و 352 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 521 هزار و 200 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از این در خوشه سوم (بدون یارانه) قرار می گیرند.
این گزارش حاكی است: خانوارهای پنج نفره ای كه مجموع درآمد آنها كمتر از 394 هزار و 190 تومان باشد در خوشه اول جای می گیرند و اگر درآمد آنها كمتر از 651 هزار و 500 تومان باشد در خوشه دوم قرار می گیرند و به بالاتر از این رقم یارانه تعلق نمی گیرد.
بر اساس این گزارش، خانوارهای شش نفره با مجموع درآمد كمتر از 473 هزار و 028 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 781 هزار و 800 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از این در خوشه سوم جای می گیرند.
در خانوارهای هفت نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پایین تر از 551 هزار و 866 تومان باشد در خوشه اول و اگر درامد آنها كمتر از 912 هزار و 100 تومان باشد در خوشه دوم قرار می گیرند. همچنین خانوارهای هفت نفره با مجموع درآمد بالاتر از 912 هزار تومان یارانه نمی گیرند.
خانوارهای هشت نفره با مجموع درآمد كمتر از 630 هزار و 704 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از یك میلیون و 042 هزار و 400 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از این در خوشه سوم جای می گیرند.
همچنین خانوارهای 9 نفره ای كه مجموع درآمد آنها كمتر از 709 هزار و 542 تومان باشد در خوشه اول جای می گیرند و اگر درآمد آنها كمتر از یك میلیون و 172 هزار و 700 تومان باشد در خوشه دوم قرار می گیرند و به بالاتر از این رقم یارانه تعلق نمی گیرد.
و سرانجام خانوارهای ده نفره نیز با حداقل درآمد 788 هزار و 380 تومان در خوشه اول و با حداقل درآمد یك میلیون و 303 هزار تومان در خوشه دوم قرار می گیرند.
  ادامه مطلب | نظرات()

 

 

 

 

New Page 6